உலக தமிழ் ரியூப் பொழுது போக்கு காணொளிகளை பதிவேற்றம் செய்யும் முதற்தர இணையத்தளம் தமிழ் .

சீனாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட புதிய VIRUS - உண்மை நிலை என்ன? | G4 Swine Flu Virus

7 Views
Published
சீனாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட புதிய VIRUS - உண்மை நிலை என்ன? | G4 Swine Flu Virus

In a new study, China has found a new virus that is capable of causing another global pandemic. This video gives you some of the recent details about the G4 Swine Flu Virus.

Stay tuned to Galatta Tamil for latest updates on Cinema and Politics. Like and Share your favorite videos and Comment your views too.
Subscribe to GALATTA TAMIL : http://goo.gl/J4TyOo

#SwineFluVirus #ChinaVirus #COVID

Also, Like and Follow us on:
Facebook: https://www.facebook.com/GalattaMedia
Twitter: https://twitter.com/galattadotcom
Website: http://www.galatta.com
Instagram: https://www.instagram.com/stories/galattadotcom/
Category
◉ Galatta Tamil

Post your comment

Comments

Be the first to comment