உலக தமிழ் ரியூப் பொழுது போக்கு காணொளிகளை பதிவேற்றம் செய்யும் முதற்தர இணையத்தளம் தமிழ் .

அரிப்பு, அரிக்கும் தோலழற்சி, அரிப்பு நிமிடங்களில் நிவாரணம், காணாமல்போகும் | Itching relief

2 Views
Published
அரிப்பு, அரிக்கும் தோலழற்சி, அரிப்பு நிமிடங்களில் நிவாரணம், காணாமல்போகும் | Itching relief
......
Itching is an irritating sensation that makes you want to scratch your skin. Sometimes it can feel like pain, but it is different. Often, you feel itchy in one area in your body, but sometimes you may feel itching all over. Along with the itching, you may also have a rash or hives.
Camphor oil is the oil extracted from the wood of camphor trees and processed by steam distillation. It can be used topically to relieve pain, irritation, and itching. Camphor is also used to relieve chest congestion and inflammatory conditions. It has a strong odor and taste and is easily absorbed through the skin.
Coconut oil is rich in lauric acid, a healthful fatty acid that is also in breast milk. Lauric acid is an ingredient in natural remedies for all kinds of health issues, including eczema. While coconut oil cannot cure eczema, it can soothe the skin, reduce irritation and itching, and lower the risk of infection.
மூலிகை மருத்துவக் குறிப்புகள், தகவல்களை உடனுக்குடன் பெற நமது CHANNELளை உடனே SUBSCRIBE செய்யுங்கள்...

URL : https://www.youtube.com/c/HerbHelpLife

Membership please follow the link and join : https://www.youtube.com/channel/UCaEUp4jVrTU-2B3KglwMvTA/join

You Tube: https://goo.gl/sfzhqh

Tweet : https://goo.gl/EWXd1Y
Facebook: https://goo.gl/YgKfHb
Google + : https://goo.gl/BgFtNC
Mail id : [email protected]
#Itchingrelief #Itching
Category
▷Tamil Health Tips

Post your comment

Comments

Be the first to comment