வணக்கம் எமது வலைத்தளமான tamilfriend.com தமிழ் பேசும் நண்பர்களுடன் தமிழை இணைக்கும் பாலமாக அமைய உள்ளதால் எமது வலைத்தளத்திற்கு ஆதரவு தருவீர்கள் என நம்புகின்றோம்.

இளவரசர் குடும்பத்தை தப்ப வைக்க வந்த உளவாளி! Spy to escape prince's family! | Middle East news

qr code
2 Views
Published
Middle East news: We posted a video on the Paraparapu media YouTube channel about the house arrest of the Prince of Jordan and the arrest of 20 high-ranking members of the Jordanian government. The reason for the arrests is not a problem within the state family. In the video, we said that it should be something related to foreign countries. Now that you look at some of the things the Jordanian government has said, it is clear that this is definitely a foreign-related issue.

Show : Paraparapu World News

Production : Paraparapu Media.

Contact info:
Mail - [email protected]

#MiddleEast #Saudi #GulfNews
Category
◉ இலங்கை செய்தி

Post your comment

Comments

Be the first to comment