உலக தமிழ் ரியூப் பொழுது போக்கு காணொளிகளை பதிவேற்றம் செய்யும் முதற்தர இணையத்தளம் தமிழ் .

இந்த இலையின் ரகசியம் தெரிந்தால் விட்டுவிடமாட்டீங்க இந்த கொடி உங்கள் வீட்டு அருகில் உள்ளதா? Herb Help

3 Views
Published
இந்த கொடி உங்கள் வீட்டு அருகில் உள்ளதா? இந்த இலையின் ரகசியம் தெரிந்தால் விட்டுவிடமாட்டீங்க Herb Help
.....
Pergularia daemia, the trellis-vine, is a hispid, perennial vine in the family Apocynaceae, with an extensive range in the Old World tropics and subtropics. It has been used traditionally to treat a number of ailments.
Pergularia daemia is a high climbing herbaceous climbing plant that scrambles over the ground or twines into other plants for support.
Synonymy: Pergularia extensa (Jacq.) N.E.Br., ...
English: Hariknot plant
Tamil: Uttamani, Seendhal kodi, Veliparuthi
Pergularia daemia has a vast application in different folk medicine even in the ayurveda and are believed to increase defense against various diseases (Table 3). The whole plant is used as an anthelmintic, antiseptic, antivenin, emmenagogue, emetic expectorant and expectorant.
மூலிகை மருத்துவக் குறிப்புகள், தகவல்களை உடனுக்குடன் பெற நமது CHANNELளை உடனே SUBSCRIBE செய்யுங்கள்...

URL : https://www.youtube.com/c/HerbHelpLife

Membership please follow the link and join : https://www.youtube.com/channel/UCaEUp4jVrTU-2B3KglwMvTA/join

You Tube: https://goo.gl/sfzhqh

Tweet : https://goo.gl/EWXd1Y
Facebook: https://goo.gl/YgKfHb
Google + : https://goo.gl/BgFtNC
Mail id : [email protected]
#veliparuthiusesintamil
Category
▷Tamil Health Tips

Post your comment

Comments

Be the first to comment