உலக தமிழ் ரியூப் பொழுது போக்கு காணொளிகளை பதிவேற்றம் செய்யும் முதற்தர இணையத்தளம் தமிழ் .

iPhone, iPad -இல் Game Streaming செய்வது எப்படி?

21 Views
Published
Want to Live Stream Games from your iPhone or iPad? Here is our Tutorial on How to Stream Games from iPhone and iPad with Hardware or using an App. Create your Youtube Gaming Channel, Twitch Channel or Stream Games to any Website Online.

#Gaming #iPad #Tamil

Elgato Camlink 4K - https://amzn.to/3fRKPop
HDMI to USB C Cable - https://amzn.to/30z2nPC
Godox LED 260C or 500 https://amzn.to/2ZOO8H9
Hootoo USB C Hub - https://amzn.to/2OOKeYJ (Optional)

Omlet Arcade App - https://apps.apple.com/in/app/omlet-arcade-livestream-games/id1152185878

Related Videos:

Apple iPhone or iPad? Gaming -இற்கு எது வாங்கலாம்? https://www.youtube.com/watch?v=-RRlZgJdk3M

Puzzle Games for iPhone and iPad (Tamil) https://www.youtube.com/watch?v=LBrewZLOVrQ

Apple Arcade GamePlay எப்படி இருக்கு? https://www.youtube.com/watch?v=baloTulCwP0

5 Addictive Games for iPad / iPad Pro (Tamil) https://www.youtube.com/watch?v=s09GprCJi-s

---------------------------

Download iRobinPro App: https://apps.apple.com/in/app/irobinpro/id1465372382

JOIN our Q&A Facebook Group: https://facebook.com/groups/irobinpro
Buy and Sell Group: https://facebook.com/groups/ishopapple

Gears i use,

Camera and Kits:

My Camera and Lens, Tripod with Mobile Holder, Voice Recorder, Microphone, Arm Stand & Blue Yeti Mic, Godox Octabox, Godox Video Light, Godox LED Lights. Find them here: https://amazon.in/shop/irobinpro

Software Setup:
Screen Recorder & Editing App: https://irobinpro.com/go/techsmith-camtasia/

Connect with iRobinPro on,

Instagram: https://instagram.com/irobin_pro
Twitter: https://www.twitter.com/irobinpro
Facebook: https://facebook.com/irobinpro

Music:
Get exclusive 20% Discount Soundstripe: https://irobinpro.com/go/soundstripe/
Category
▷Tamil Science & Technology

Post your comment

Comments

Be the first to comment