உலக தமிழ் ரியூப் பொழுது போக்கு காணொளிகளை பதிவேற்றம் செய்யும் முதற்தர இணையத்தளம் தமிழ் .

Chinese Apps Ban Explained | Tamil | Madan Gowri

5 Views
Published
Join MG Squad Membership: https://www.youtube.com/channel/UCY6KjrDBN_tIRFT_QNqQbRQ/join
--------------
Subscribe to Ir Wog (MG Squad's 2nd channel) IRWOG: https://www.youtube.com/channel/UC9pRPRlo6wIOakEOi_2RWwA
--------------
In this latest Madan Gowri video, we will be discussing about the 59 Chinese apps that were banned by Indian government today. This includes TikTok, Helo, Club Factory, UC Browser, Xender, Share it etc... We will also be discussing about the new lock extension till July 31 in Tamil Nadu and Chennai.
Category
▷Tamil News

Post your comment

Comments

Be the first to comment