உலக தமிழ் ரியூப் பொழுது போக்கு காணொளிகளை பதிவேற்றம் செய்யும் முதற்தர இணையத்தளம் தமிழ் .

China Going Under Water? | Tamil | China Dam | Madan Gowri | MG

21 Views
Published
Join MG Squad Membership: https://www.youtube.com/channel/UCY6KjrDBN_tIRFT_QNqQbRQ/join
--------------
Subscribe to Ir Wog (MG Squad's 2nd channel) IRWOG: https://www.youtube.com/channel/UC9pRPRlo6wIOakEOi_2RWwA
--------------
In this latest Madan Gowri video, we will be discussing about the floods in China's Wuhan because of the rains and Three Groges dam in the Yangtze river. We will also be discussing about the story behind the world's biggest dam in China and the Asia's third biggest river in China. And communication will be in Tamil.
Category
▷Tamil News

Post your comment

Comments

Be the first to comment