உலக தமிழ் ரியூப் பொழுது போக்கு காணொளிகளை பதிவேற்றம் செய்யும் முதற்தர இணையத்தளம் தமிழ் .

US Indo-Pacific maritime strategy plan to keep China nervous | Paraparapu Tamil News

2 Views
Published
One of America's Indo-Pacific plans is to keep China a little nervous. Even before the plan was implemented, China had begun to thrive. The reason why China is floundering is that the US is planning a sort of maritime strategy. If done as planned, China's maritime transport between the South China Sea and the Indian Ocean would be paralyzed.

Our International watch brings you most of the world current affairs, including international diplomacy and aviation related matters.

Show : Paraparapu World News

Production : Paraparapu Media.

Contact info:
Mail - [email protected]

#US #IndoPacific #China
Category
◉ இலங்கை செய்தி

Post your comment

Comments

Be the first to comment