உலக தமிழ் ரியூப் பொழுது போக்கு காணொளிகளை பதிவேற்றம் செய்யும் முதற்தர இணையத்தளம் தமிழ் .

Top 10 Animals That Can Live After Death | Tamil | Madan Gowri | MG

0 Views
Published
Join MG Squad Membership: https://www.youtube.com/channel/UCY6KjrDBN_tIRFT_QNqQbRQ/join
--------------
Madan Gowri English: https://www.youtube.com/channel/UC9pRPRlo6wIOakEOi_2RWwA
--------------

This is a Madan Gowri video about 10 animals that can survive for long time even during unusual and challenging circumstances. The 10 animals that can live in such conditions discussed in this video are Cockroach, Salamander, Chicken, Fly, Axolotl, Snake, Beetle, Octopus and Humans. The video is made in Tamil. Even though the video is in Tamil, it can be understood by people who speak Telugu, Malayalam, Kannada, and Kannada.
Category
▷Tamil News

Post your comment

Comments

Be the first to comment