உலக தமிழ் ரியூப் பொழுது போக்கு காணொளிகளை பதிவேற்றம் செய்யும் முதற்தர இணையத்தளம் தமிழ் .

Now Bird Virus Started | Tamil | Madan Gowri | MG

1 Views
Published
Join MG Squad Membership: https://www.youtube.com/channel/UCY6KjrDBN_tIRFT_QNqQbRQ/join
--------------
In this Madan Gowri video we will be discussing about Bird Flu spreading in India. After bird flu (avian influenza) was confirmed in Kerala, Rajasthan, Madhya Pradesh, Haryana, and Himachal Pradesh, high alert has been sounded in Maharashtra. Several states, which have been reporting deaths of birds, including crows and migratory species, are scrambling to have samples tested for the virus. Reports have been coming in of people giving up chicken and eggs, and of prices falling, we will be fact checking weather this is real concern. The simple solution is to cook chicken well!
Category
▷Tamil News

Post your comment

Comments

Be the first to comment