உலக தமிழ் ரியூப் பொழுது போக்கு காணொளிகளை பதிவேற்றம் செய்யும் முதற்தர இணையத்தளம் தமிழ் .

Tamil Short Film | Agriculture Problems in India | Asupathiyin Nerkkal | Tamil Vlog |

29 Views
Published
This video revolves around the agriculture problems in India faced by small farmers. Edited like a narrative type short film the video explains the sufferings of a small farmer doing agriculture in a small village in Tamil Nadu and his son who stays away in gulf leaving his family behind for earning.

There are several families facing the same agriculture problems in India especially in Tamil Nadu.
Solution to a problem is starts with knowing that there is one.

Love you Makkaley !

Arun Ennum Naan

Music Credits:
Music 1:
After the rain by Rexlambo https://soundcloud.com/rexlambo
Creative Commons — Attribution 3.0 Unported — CC BY 3.0
Free Download / Stream: https://bit.ly/_after-the-rain
Music promoted by Audio Library https://youtu.be/IcH1Qc7NkBo

Music 2:
Demised To Shield by Ghostrifter Official
https://soundcloud.com/ghostrifter-official
Creative Commons — Attribution-ShareAlike 3.0 Unported — CC BY-SA 3.0
Free Download / Stream: https://bit.ly/demised-to-shield
Music promoted by Audio Library https://youtu.be/X2p2fIwjbIw

Music 3:
No Prayers by Pokki Dj https://soundcloud.com/pokki-dj
Creative Commons — Attribution-NoDerivs 3.0 Unported — CC BY-ND 3.0
Free Download / Stream: http://bit.ly/NoPrayers-PokkiDj
Music promoted by Audio Library https://youtu.be/-KpLXZKzYs8

Music 4:
Memories...Innocence of a Girl by EDM mØÑd https://soundcloud.com/edmondtj Creative Commons — Attribution 3.0 Unported — CC BY 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Music promoted by Audio Library https://youtu.be/HceV9rAmwnE

Footage Credits:
Banglasaban - Rice Cultivation
Rajesh - Rice processing
Category
▷Tamil Short Film

Post your comment

Comments

Be the first to comment