வணக்கம் எமது வலைத்தளமான tamilfriend.com தமிழ் பேசும் நண்பர்களுடன் தமிழை இணைக்கும் பாலமாக அமைய உள்ளதால் எமது வலைத்தளத்திற்கு ஆதரவு தருவீர்கள் என நம்புகின்றோம்.

Agenda 21 vs Vaccine Passport | Connecting the Dots | Tamil Pokkisham | Vicky | TP

qr code
3 Views
Published
Join Pokkisham To Support Vicky:
https://www.youtube.com/channel/UCS84kz7Fs8bzRs6xcPY9lQQ/join

Rocketry: https://youtu.be/1IE2qlnrEuA

Proof:
https://www.bbc.com/news/uk-56645208
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/EN/COM-2018-244-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://web.archive.org/web/20190528070711/https:/ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/2019-2022_roadmap_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/vaccination/ev_20190912_en
https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/about
https://www.hindustantimes.com/lifestyle/travel/vaccine-passport-singapore-to-accept-covid-digital-travel-pass-from-next-month-101617633991975.html
https://www.bbc.com/news/uk-56645208
https://www.thehindu.com/news/international/coronavirus-uk-to-ease-lockdown-next-week-will-test-vaccine-passports/article34247857.ece
https://www.livemint.com/news/world/in-us-vaccine-passports-become-the-latest-flash-point-in-covid-politics-11617630420635.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/apr/06/housing-vaccine-passports-politicians-pigeons
https://nypost.com/2021/04/03/vaccine-passports-just-arent-worth-the-trouble/


Twitter: https://twitter.com/vickneswarang
Instagram: http://instagram.com/tamilpokkisham/
Facebook: http://facebook.com/iamPokkisham/
Email: [email protected]
Website: http://tamilpokkisham.com/
Mobile App Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tamilpokisham&hl=en
Telegram: https://t.me/tamilpokkisham

நல்லதை பகிர்வோம் நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம்!
தினமும் உங்கள் 10 நிமிடம் ஒதுக்குங்கள்
மாற்றத்தை நாம் தொடங்கிவைக்கலாம்...

Please Subscribe and Share With Your Family and Friends.

Please Share your Articles/Title/Research: [email protected]
இப்படிக்கு,
விக்கி.


#TP_Family #pokkisham #TP #TamilPokkisham
Category
▷Tamil Pokkisham

Post your comment

Comments

Be the first to comment