சஞ்சீவானி மூலிகையும் அதற்கு முன்னால் தோல்வியடைந்துள்ளது, பூமியின் அமிர்தம் இந்த தாவரத்தின் பால்Tuthi

Earn Money Online | An Indian Social Network tamilfriend.com is a popular free social networking website that allows registered users to create profiles, upload photos and video. A new generation of Social Network where you can Share life moments while earning. qr code

2 Views
Published
சஞ்சீவானி மூலிகையும் அதற்கு முன்னால் தோல்வியடைந்துள்ளது, பூமியின் அமிர்தம் இந்த தாவரத்தின் பால்Tuthi
.....
Abutilon indicum is a small shrub in the family Malvaceae, native to tropical and subtropical regions and sometimes cultivated as an ornamental. It is found in Karnataka and Tamil Nadu. This plant is often used as a medicinal plant and is considered invasive on certain tropical islands.
மூலிகை மருத்துவக் குறிப்புகள், தகவல்களை உடனுக்குடன் பெற நமது CHANNELளை உடனே SUBSCRIBE செய்யுங்கள்...

URL : https://www.youtube.com/c/HerbHelpLife

Membership please follow the link and join : https://www.youtube.com/channel/UCaEUp4jVrTU-2B3KglwMvTA/join

You Tube: https://goo.gl/sfzhqh

Tweet : https://goo.gl/EWXd1Y
Facebook: https://goo.gl/YgKfHb
Google + : https://goo.gl/BgFtNC
Mail id : herbhelplife@gmail.com
#herb_help #thuthi
Category
▷Tamil Health Tips

Post your comment

Comments

Be the first to comment