உலக தமிழ் ரியூப் பொழுது போக்கு காணொளிகளை பதிவேற்றம் செய்யும் முதற்தர இணையத்தளம் தமிழ் .

WhatsApp Privacy Twist

0 Views
Published
Join MG Squad Membership: https://www.youtube.com/channel/UCY6KjrDBN_tIRFT_QNqQbRQ/join
--------------
In this Madan Gowri video we will be discussing about Whatsapp Privacy Policy, the Whatsapp today explained that its privacy policies are intact and how it will share data with its Facebook. In this video we will be explaining the whole Whatsapp, Facebook Saga along with alternatives such as Signal and Telegram.
Category
▷Tamil News

Post your comment

Comments

Be the first to comment