வணக்கம் எமது வலைத்தளமான tamilfriend.com தமிழ் பேசும் நண்பர்களுடன் தமிழை இணைக்கும் பாலமாக அமைய உள்ளதால் எமது வலைத்தளத்திற்கு ஆதரவு தருவீர்கள் என நம்புகின்றோம்.

இன்றைய 22.02.2021முக்கிய உலக செய்திகள்! Today world news Switzerland foreign |Meet Joe Biden Trudeau

4 Views
Published
#உலகசெய்திகள்#உலகசெய்திகள்இன்று#உலகசெய்திகள்தமிழ்#TamilWorldNewsToday#todayworldnews#worldnewstoday#

##worldtamilnews#WorldTamilanews#WorldNews#worldnews#todayworldtamilnews#worldnewstamiltoday#worldnewsintamil#srilankatamilnews#jaffnatamilnews#indiatamilnews#உலகசெய்திகள்#உலகசெய்திகள்தமிழ்#உலகசெய்திகள்இன்று#இன்றையசெய்திகள்#முக்கியசெய்திகள்#வெளிநாட்டுசெய்திகள்#தமிழ்செய்திகள்#இந்தியசெய்திகள்#அரசியல்செய்திகள்#இலங்கைஅரசியல்#மஹிந்த#கோதௌதாபய#சஜித்பிரேமதாச#ரணில்#இன்றையஉலகசெய்திகள்தொகுப்பு#Mahindha#zgothabaya#ranil#sajith#srilankapolicalnews#colombotamilnews#

உலக செய்திகள்,உலக செய்திகள் இன்று,இன்றைய உலக செய்திகள், வெளிநாட்டு செய்திகள்,முக்கிய செய்திகள்,விசேட செய்திகள்,இன்றைய செய்திகள்,இலங்கை செய்திகள்,இந்திய செய்திகள்,World tamil news,today world news,tamil world news,World news,Srilanka tamil news,jaffna tamil news,world news in tamil,Srilankatamilnews,jaffnatamilnews,
Category
◉ இலங்கை செய்தி

Post your comment

Comments

Be the first to comment