உலக தமிழ் ரியூப் பொழுது போக்கு காணொளிகளை பதிவேற்றம் செய்யும் முதற்தர இணையத்தளம் தமிழ் .

KATHU (KATHI) ♥ Tamil cartoon full movie for children ♥ Nursery songs and moral stories for children

58 Views
Published
KATHU ♥காத்தூ♥Tamil cartoon full movie kathu for children ♥Nursery rhymes and animation stories in Tamil for children after pattampoochi and Pupi ♥ Please Subscribe : https://goo.gl/hf5QRZ

0:41 | 3:46 | 10:48 | 11:50 | 16:52 | 19:06 | 24:59 | 26:02 | 31:10 | 33:59 |

1) Who said Myavo? 0:41
2) Love 3:46
3) Musical 10:48
4) Obedience (Story) 11:50
5) Appu Song (Song) 16:52
6) Empathy (Story) 19:06
7) Musical 24:59
8) Honesty (Story) 26:02
9) Chindan and Chundan (Song) 31:10
10) Courage (Story) 33:59

Kathu is a cute Kitten living with her mom dad and younger brother Kittu. Her best friend is Appu a (squirrel) three grasshoppers and her younger brother kittu. The neighbours are oriole, crane, King fisher, and two thug mouses named chindan and chundan. The haughty cat Kandan is the villain.

Kathu is a family story. The stories and songs deal with Values of life. Kathu is well accepted by families and critics and bagged several awrds and recognitions.

Whatsap : 9074518766

SUBSCRIBE Pattampoochi
for Tamil versions of Manchadi Pupi and Kathu
https://goo.gl/hf5QRZ

Circle us on G+
https://goo.gl/rolRMA

Like Us on Facebook
https://goo.gl/qot5t8

Follow us on
https://goo.gl/0Uq1yJ)

#KathuTamil
Category
▷Tamil Cartoon

Post your comment

Comments

Be the first to comment