உலக தமிழ் ரியூப் பொழுது போக்கு காணொளிகளை பதிவேற்றம் செய்யும் முதற்தர இணையத்தளம் தமிழ் .

Nanobots vs Future | Vin Diesel | Strange DARPA Projects | Tamil Pokkisham | Vicky | TP

2 Views
Published
அறிவியல் காதலன்: https://prabhuyourfriend.blogspot.com
https://news.mit.edu/2018/how-mass-produce-cell-sized-robots-1023
https://www.youtube.com/watch?v=TgxibgMO-Vg&feature=emb_logo
https://www.therobotreport.com/nanobots-promise-change-medical-treatment/
https://news.mit.edu/2019/orally-deliver-drugs-injected-1007
https://news.mit.edu/2018/ingestible-pill-controlled-wirelessly-bluetooth-1213
https://www.fiercepharma.com/marketing/otsuka-digital-pill-tracker-takes-another-step-toward-reality-magellan-health-deal

Twitter: https://twitter.com/vickneswarang
Instagram: http://instagram.com/tamilpokkisham/
Facebook: http://facebook.com/iamPokkisham/
Email: [email protected]
Website: http://tamilpokkisham.com/
Mobile App Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tamilpokisham&hl=en
Telegram: https://t.me/tamilpokkisham

நல்லதை பகிர்வோம் நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம்!
தினமும் உங்கள் 10 நிமிடம் ஒதுக்குங்கள்
மாற்றத்தை நாம் தொடங்கிவைக்கலாம்...

Please Subscribe and Share With Your Family and Friends.

Please Share your Articles/Title/Research: [email protected]
இப்படிக்கு,
விக்கி.


#TP_Family #pokkisham #TP #TamilPokkisham
Category
▷Tamil Pokkisham

Post your comment

Comments

Be the first to comment