உலக தமிழ் ரியூப் பொழுது போக்கு காணொளிகளை பதிவேற்றம் செய்யும் முதற்தர இணையத்தளம் தமிழ் .

WOMAN - Tamil Short Film - SIIMA Awards Nominated | Periyasamy

28 Views
Published
Watch Our Next Project "Ninaithen Vanthai":
https://www.youtube.com/watch?v=EVQJ99gY-ew

SIIMA Short Film Awards 2017 - Best Actress Award Nomination.

Watch WOMAN 2 Short Film: https://www.youtube.com/watch?v=rekxpB7nhc0, WOMAN Sequel.
WOMAN is a Tamil Comedy Short Film, It is a Complete Fun Ride With Strong Social Message.
Please Watch and Post you valuable feedback!
Kindly Share with your Friends!

Written, Editing, Sound-Mixing, Direction: C.Periyasamy https://www.facebook.com/periyasamy.cbsk
Contact Number: 07349526195

Cast:
Guru https://www.facebook.com/guru.mania.12

Neha https://www.facebook.com/neha.s.sharma.52?fref=ts

Periyasamy https://www.facebook.com/periyasamy.cbsk

Pratyush,Priyanka, Lavanya, Naveen,Hari

Balachadar https://www.facebook.com/balachandar.muthan

Gopi https://www.facebook.com/gopinath.ravi

Cinematography: Navin

WOMAN Theme Music: Suginthan https://www.facebook.com/NSTRSugiProd

Written, Editing, Sound-Mixing, Direction: C.Periyasamy https://www.facebook.com/periyasamy.cbsk

Copyrights with Sri Selvi Productions.

Please Contact us in [email protected]
Category
▷Tamil Short Film

Post your comment

Comments

Be the first to comment