உலக தமிழ் ரியூப் பொழுது போக்கு காணொளிகளை பதிவேற்றம் செய்யும் முதற்தர இணையத்தளம் தமிழ் .

Channa Chilli Recipe in Tamil | Crispy Kondakadalai Chilli | Crispy Roasted Chickpea

20 Views
Published
In this video we will see how to make crispy Channa Chilli recipe in tamil. This is a crispy and crunchy snack which is great for evening tea time snack. Chickpea / Kondakadalai are rich in proteins and fiber. This channa chilli is really simple to make and is enjoyed by everyone. Once you start making it at home, everyone will be asking for this crunchy snack in the evening.

#ChannaChilli #CrispyChickpea #ChannaChilliInTamil

Friends, please do try this Channa Chilli Recipe at home and share it with your friends and family. Also please do share your feedback about the recipe in the comments below. All the best and happy cooking!
Category
▷Samaiyal

Post your comment

Comments

Be the first to comment