உலக தமிழ் ரியூப் பொழுது போக்கு காணொளிகளை பதிவேற்றம் செய்யும் முதற்தர இணையத்தளம் தமிழ் .

ஒரு நாளைக்கு 2 துண்டு மட்டுமே மென்று, பலவீனத்தை மறந்து விடுங்கள்.../ grampoo benefits

19 Views
Published
ஒரு நாளைக்கு 2 துண்டு மட்டுமே மென்று, பலவீனத்தை மறந்து விடுங்கள்.../ grampoo benefits
......
#Clove Uses hey have been in use for a long time for treating inflammation and aiding diabetes treatment. Some of the important nutrients they contain . #Clove Uses The strong germicidal properties of clove help combat toothache, sore gums and ulcers. Cloves are also enriched with antiseptic, antiviral and antimicrobial properties. The anti-inflammatory compounds help heal sore throats, cold and cough and headache. #Clove Uses cloves, a commonly used spice, could do much more than flavour your food -- they could battle out lung cancer, according to a study by a research team from Kolkata's Chittaranjan National Cancer Institute. The scientists found that cloves inhibit abnormal cell growth in lungs of mice. #Clove Uses
மூலிகை மருத்துவக் குறிப்புகள், தகவல்களை உடனுக்குடன் பெற நமது CHANNELளை உடனே SUBSCRIBE செய்யுங்கள்...

URL : https://www.youtube.com/c/HerbHelpLife

Membership please follow the link and join : https://www.youtube.com/channel/UCaEUp4jVrTU-2B3KglwMvTA/join

You Tube: https://goo.gl/sfzhqh

Tweet : https://goo.gl/EWXd1Y
Facebook: https://goo.gl/YgKfHb
Google + : https://goo.gl/BgFtNC
Mail id : [email protected]
#Clove Uses#trendingherbs #herbs #tamilhealthtips
Category
▷Tamil Health Tips

Post your comment

Comments

Be the first to comment