உலக தமிழ் ரியூப் பொழுது போக்கு காணொளிகளை பதிவேற்றம் செய்யும் முதற்தர இணையத்தளம் தமிழ் .

சீமான் மேல் தான் தவறு - ஜெயசீலன், கொள்கை பரப்பு செயலாளர், நாதக | கொடிபறக்குது Epi 47 | Aadhan Tamil

1 Views
Published
சீமான் மேல் தான் தவறு - ஜெயசீலன், கொள்கை பரப்பு செயலாளர், நாதக | கொடிபறக்குது | Episode 47 | Aadhan Tamil

#Kalyanasundram #RajivGandhi #Seeman

To Download Our App:

For Android Users: https://bit.ly/2leHJnn
For iOS Users: https://apple.co/2NJYPok

To Subscribe Aadhan Tamil Click https://bit.ly/2sGx5cs

To Subscribe Aadhan Aanmeegam Click https://bit.ly/2ttKt3P

To Subscribe Aadhan Telugu Click https://bit.ly/2Z4j8Rt

To Subscribe Aadhan Adhyatmika Click https://bit.ly/2r8xCU5

To Subscribe Aadhan Food & Travel Click https://bit.ly/2MbaVWJ

To Subscribe Aadhan Media Click https://bit.ly/2s3na0n

To Subscribe Aadhan Arusuvai Click https://bit.ly/2PDk8t1

To Subscribe Aadhan Music Click https://bit.ly/2MbpdGH

To Subscribe Aadhan Education Click https://bit.ly/2r6BUv2

To Watch All 'மோதி விளையாடு' Videos https://bit.ly/3heQqp6

To Watch All 'பிரபலங்களின் கதை' Videos https://bit.ly/2npTKXX

To Watch All 'ஆதனின் அரசியல் மேடை' Videos -- https://bit.ly/2mLO1eE

To Watch All 'பெரிதினும் பெரிது கேள்' Videos -- https://bit.ly/2mSPFLf

To Watch All 'தெரிந்து கொள்வோம்' Videos --https://bit.ly/2lcDhFy

To Watch All 'மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு' Videos -- https://bit.ly/2mO7qvk

To Watch All 'Fun Over Loaded' Videos -- https://bit.ly/2mQPkJm

Like and Follow us on:
Facebook : https://www.facebook.com/AadhanTamil
Twitter : https://twitter.com/Aadhan_Tamil
Instagram: https://www.instagram.com/aadhantamil
Category
◉ Seeman Speech

Post your comment

Comments

Be the first to comment