மரணஅறிவித்தல்

மரணஅறிவித்தல் விபரம்

துயர் பகிர்வு இலவச சேவையினை பெற்றுக்கொள்ள தொடர்புகொள்ளுங்கள் .
   [email protected]

உங்கள் அன்பார்ந்தவர்களின் மறைவு தொடர்பான செய்தியை உலகம் முழுவதும் பரந்து வாழும் உங்கள் உறவுகளுக்கு அறிவிக்க, மரண அறிவித்தலை எமது ஆதவன் இணையத்தளத்தில் இலவசமாக பிரசுரித்துக் கொள்ளுங்கள். மரண அறிவித்தல்களை இலவசமாக பிரசுரிப்பது தொடர்பான மேலதிக விபரங்களுக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள். 

தேவையான விபரங்கள்

• மரணமடைந்தவரின் முழுப்பெயர்
• பிறப்பிடம் - வசிப்பிடம்
• ஒளிப்படம் (Photograph)
• பிறந்த, இறந்த மற்றும் கிரியை நடைபெறும் திகதி
• ஏனைய விபரங்கள்
• தகவல் தருபவரின் தொலைபேசி இலக்கம்